Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

zastosowania

Gdzie samolot ( heliktopter ) nie może tam „drona” pośle. Parafrazując przysłowie można w pełni oddać możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych. Poprzez swoją specyfikę „drony” umożliwiają pokazanie wybranego miejsca w sposób ciekawy,  niestandardowy. Przewagą jest też to że klasyczne statki powietrzne nie mogą lub nie są w stanie dotrzeć tam gdzie dron. Ograniczeniem w rysowaniu obrazów z powietrza jest tylko wyobraźnia, warunki pogodowe i przepisy prawa lotniczego. Poniżej zapraszam do zapoznania się z wybranymi możliwościami zastosowań.

  • Promocja regionów turystycznych, gmin, podmiotów gospodarczych
  • Dokumentacja terenów inwestycyjnych i wizualizacja planowanych inwestycji
  • Dokumentacja inwestycji w toku i zrealizowanych
  • Dokumentacja imprez plenerowych
  • Produkcja filmów promocyjnych
  • Produkcja filmów dokumentujących ważne wydarzenia
zabytki
budownictwo mieszkaniowe 
budownictwo przemysłowe